Staatssecretaris Fred Teeven weigert conclusies medisch rapport Slobodan Mitric over te nemen

27-02-2014 14:59

 

For the English language read this:

willehalminstitute.blogspot.nl/2014/02/press-release-ormer-top-counter.html

 

Voor wie niet weet wie Slobodan Mitric alias Karate Bob is en wat de relatie is met de zaak koos H., het volgende in het kort; Slobodan Mitric was een voormalig geheim agent van Joegoslavië die kennis heeft van de werkelijke relatie tussen Koos H. en rechter Stolk en weet wie er verantwoordelijk is voor de moorden op de drie meisjes die Koos H. gepleegd zou hebben. Hij schreef hierover in het boek Nederlands' Maffia (1985). Dit boek is gratis digitaal te lezen en te downloaden acrobat.com/#d=97rn1HbmSRqjMEoN36btnA De reden laat zich raden waarom Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Slobodan Mitric het land wil uitzetten (deporteren), daarbij komt ook nog dat Mitric in een uiterst slechte medische conditie verkeert!

Lees verder op de site over Slobodan Mitric en bestel het boek zodat u weet hoe het werkelijk zit in de zaak Koos H.!

 

Amsterdam , 25 februari 2014 - Deze ernstige beschuldiging tegen staatssecretaris van Justitie Teeven werd onlangs door Dr. Slobodan Mitric , criminoloog,  literaire misdaadverslaggever en 10de Dan Karate meester op zijn Facebook homepage in de vorm van een citaat geplaatst: "Fredrik Teeven: Ik zal Slobodan Mitric vermoorden" (zie beeld).

 
Zijn beschuldiging is o.m. gebaseerd op de bevindingen van een medisch rapport van dr. K.J. Lugtmeier over zijn deplorabele gezondheidstoestand en erbarmelijke levensomstandigheden, en het feit dat de secretaris van Justitie heeft geweigerd om de conclusie van het rapport te accepteren, namelijk dat Mitric geheel niet in staat is om te worden uitgezet en dringend medische hulp voor zijn ernstige kwalen nodig heeft. In plaats van te voldoen aan de aanbevelingen van dit rapport, dat de secretaris nota bene zelf besteld heeft, heeft hij opgeroepen tot nader medisch onderzoek door een andere arts om blijkbaar ten koste van alles zijn illegale en onmenselijke plannen door te drukken ten einde Mitric te deporteren naar zijn vroeger thuisland Servië. Daar vreest Mitric voor zijn leven voor het plegen van hoogverraad door het weigeren om een tegenstander van maarschalk Tito in 1973 in Brussel te ontvoeren of te liquideren en, nadat hij overgelopen was naar het Westen later dat jaar, het onthullen van honderden namen van de Russische dubbelagenten in Joegoslavië.
 
Inclusief lange gevangenisstraffen voor misdaden die hij niet beging , woont Mitric al 40 jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning, eigen inkomsten en medische verzorging,  en voor de afgelopen tien jaar voortdurend in angst om te worden gedeporteerd naar zijn zekere dood, of om het slachtoffer te worden van pogingen hem te liquideren door handlangers van de onder - en/ of bovenwereld hier en in het buitenland. Dit vanwege zijn keiharde lteraire misdaadveslagen, zoals “Help! Ze hebben me gekidnapt! Lady Di", "De Gouden Tip - De verstrengeling van boven-en onderwereld en de moord op G.J. Heijn" en “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” en zijn boekprojecten “Operatie Congo” en  “Pedodam aan de Amstel”, die wachten op financiers om hem in zijn levensbehoeften te voorzien om te worden gepubliceerd. Tot die tijd moet hij rondkomen wat hem wekelijks uit de voedselbank wordt gebracht (hij zelf kan nauwelijks meer lopen en is al drie jaar niet meer naar buiten geweest), terwijl de huur en andere woonkosten voortdurend een bron van zorg zijn (door de schamele inkomst van de verkoop van zijn boeken, die nauwelijks verkocht worden, doordat ze nergens besproken worden, kan zijn eveneens financieel lijdende uitgever hem af en toe wat geld voorschieten.)
 
In zijn geïllustreerd artikel op Facebook heeft Mitric een vertaling toegevoegd van het genoemde medisch rapport en relevante correspondentie in het Nederlands en Engels van zijn advocaat Henry Sarolea , die serieus overweegt de staatssecretaris juridisch aan te klagen vanwege het niet nakomen van bepaalde overeenkomsten in de behandeling van deze langslepende zaak (RJK).
 
Voor eerdere persberichten over deze en aanverwante zaken, zie (o.m.) de volgende links:
 
 
 
https://willehalminstituut.blogspot.nl/2014/01/video-het-geheim-van-het-paleis.html

Op de Engelstalige site staat het volgende over het medisch rapport van Slobodan Mitric te lezen, zie willehalminstitute.blogspot.nl/2014/02/press-release-ormer-top-counter.html

MEDICAL REPORT OF SLOBODAN RADOJEV MITRIC BY DR. K.J. LUGTMEIER

K.J. Lugtmeier, Retired General Practitioner
De Wulp 14
NL-8862 LM Harlingen
tel. 0517 413040/ 06-53184340
kajeel@ex4all.nl
Big-number 29022595201
MEDICAL REPORT
Patient: Mr. S. Mitric, born on March 1 1948
Address: Zeeburgerdijk 25K, NL-1093 SK Amsterdam
Date of Examination: January 30, 2014
Reason: The question if I wanted to investigate the medical aspects of a forced deportation to Serbia.

Introduction
Mr. Mitric lives since about 1986 on the attic floor of a former school building. I have understood that this was the atelier of his deceased wife whom he married in 1982. She died 7 years ago, officially from a malignance. The place can only be reached by various stairscases. The living situation can in my opinion only be described as more than pitiful. There is no question of any living comfort. The main room is only heated by one stove and with the outside temperature of just above freezing not comfortably warm.
Mr. Mitric walks on bare feet that are very swollen. He is clearly not able to take care of himself properly. He declares that he receives food stuff from a food bank. He has no income at all and is in fact kept alive by a limited number of well willing fellow human beings. A medical adviser supplies him with Tramadol for his otherwise unbearable pains. For the rest, he receives no care, including medical, at all.
 
I have been practicing as a family doctor for forty years, but I have never experienced such a forced situation. I cannot understand that this is possible in our country.
At once, it appears that he has very little teeth left, which are furthermore in bad condition. He says that this is mainly due to the treatment during his imprisonment and the lack of any sort of dental care. I have read documents dated 1996 in which the placing of implants is mentioned and other measures for the restoration of his teeth. Included was a notice from the Medical Insurance ZAO in which he was told that he was not eligible for recompense for the (very high) costs from the Medical Insurance Law and the supplementary insurance.
Mr. Mitric gave me an exhaustive account of his life in The Netherlands. He came here as a tourist in 1973. Later he spent a long time in jail in Scheveningen. During his imprisonment he acquired his driving license. Until her death, he was officially married with his Dutch partner. There have been periods that he was insured based on the Medical Insurance Law and that he received a social allowance based on the corresponding law. When he reached the age of 65 he received a month old-age pension. After that it was withheld. His place of residence has all this time been known to the government. He cannot explain why he did not receive a residence permit in those 40 years, not even a temporary one. 
Since the summer of 2012 he does not go outside. One reason would be that he is afraid to become a victim of an attempt on his life, but for a long time already he is hardly able to leave his house. Even all the stairs that he has to go down is in fact a very difficult hindrance to overcome. 
 
He fears to be deported despite a twofold judicial interdiction. He has no contacts anymore in Serbia where he would eventually be cared for. Also he has reasons for fearing that he will be liquidated due to his prehistory with the Serbian Intelligence Service.

Medical Prehistory
During his detention he was examined for pains in the left side and belly in the hospital of the penitentiary, Pompstationsweg 48, ‘s-Gravenhage (The Hague) . I have seen the report: 12-1-1983 X-IVP. Layered calcification in the central pole of the left kidney without clear movement of pyleum and calyxes. Average size 3 cm. Echinoccuscyste? Advice: echography. The echography was done in the Bonovo-hospital. The outcome I have not seen.
Note: Mr. Mitric was told that he should be operated on otherwise he would be dead in three months. He walked away from the operating table, because he had heard that many inmates died there after being operated. Operation in another hospital was apparently not possible.
In 1987 he was released, received treatment from a general practitioner and was insured medically.
On 24/03/1998 he was again examined, now at the OLVG hospital in Amsterdam.
Echography kidneys: Cyst in the lower pole of the left kidney. Average size 3.2 cm. Also a crude calcification of the central en upper pole of the left kidney. Average size 4.2 cm. Other organs without abnormalities. Survey of the belly X; conform. The calcification is thought to be in the first instance TBC or Echchinococus. Advice: consult an urologist. In the survey of his doctor at that time (H.A. Munnink) until August 1999, nothing is found about a urologic consultation.
 
Note: As a result of this examination, Mr. Mitric was advised by his doctor to let himself be operated on. He absolutely did not want to do this in The Netherlands. He wanted a residence permit with which it would be possible to go to Paris to get operated there. This permit was denied. Shortly thereafter also his insurance policy was terminated.
Included among the documents that I have, there is a declaration from doctor Munnik, dated 08/10/1998:

To Whom It May Concern:
Mr. Mitric has a cyst in the kidneys. He is under treatment by us because of high blood pressure, gastritis and stress syndromes. He is being treated medically.
Medication: Diclofenac, Cozaar, Pantozol.
When his insurance was stopped in the nineties, he took medicines under the name of his wife and later via family in Italy.
Included among the documents that I have, there is also a letter from colleague Co van Melle, allied with the “Medical Assistance De Voetzolen” (help for illegal persons), dated January 9, 2012 and addressed to BMA/IND. There it says among other things:
Mr. Mitric, born on March 1, 1948 is in poor health. On January 6, I visited him at home. He has been my patient for 5 years and has increasingly become in need of care. Often he complains of pain in his abdomen, but just as important are the pains in his legs. In 2009 he suffered a thrombosis right leg, hyper tension and increasing hart problems with oedematic (swelled) legs. He is bothered above all from, in my opinion, a stone or tumor in the left kidney. He is in need of medication (pain stiller). Under examination he is very robust (karate Bob) with a a blood pressure of 176/105. His hart was increased to R and the abdomen above and below painful with palpation. Because the patient feels unsafe, he hardly dares go outside. In that way another examination e.g. concerning the cardiac status and the possible kidney stone is regarded by him as too risky. To expel a sick man like him appears to me to be just as great a risk if not more so.
He uses at the moment only tramadol. If he does not take this, he says that the pain is unbearable. Now and then he loses unconsciousness for some time. At the beginning of January thus happened also, when he became unconscious for a few hours.

My Findings from this Examination:
In the room there was no place to lie down. This can only be done on the floor. He is quite overweight. There was no scale. He thinks 110 kg. In the past the QL (?) was 30. Blood pressure 195/110. At least 30 minutes later it was 175/115.
After taking off most of his clothes, his oedematic (swollen) legs become apparent . There is hardly any “pitting” (?). This shows a major induration of a long existing oedeem. Contrary to the image on the accompanying photo there is now a clear difference: the right leg is explicitly thicker and also warmer and redder. According to Mr. Mitric this has been the case since the last few days. Urinary pills that he got in the past, did not help. There are no shoes that he with his swollen feet would be able to wear.
The size of his hart cannot be determined well, probably due to overweight. Auscultation shows that the ventricular hart tones outside the left medioclaviculair line can be heard much more clearly. This could indicate an enlargement of the heart.
 
Note: After a little movement (he walks with difficulty) he becomes acutely short of breath. This is nycturie. Somewhere among his medical dossier I found in 1999 that he received isosorbidenitrate. I think that his condition is very poor, also because he can only move more than a few steps at a time.
From examining the abdomen, it appears that the liver is not enlarged. He says to have pain when the left kidney region and the left abdomen is pressured. The strong abdominal adipositas does not allow a more accurate judgment.

Conclusion:
The first glance at this man, even before any examination is done, is that he is unhealthy.
The information from his medical dossier clearly supports this, as well as the results from the bodily examination, that had in this situation to be limited in scope.
I think that it is not possible to find a doctor who would not agree with me that this patient requires on the shortest notice medical care and treatment. The most important indications for this are:
1. His cardiac situation. Possibly he is chronically decompensated;
2. His acute oedemen that could be linked with his heart, but also the result of renal deviations and partly by a lack of movement;
3. The cause for his acute pains must be looked into in order to see if another treatment than with Tramadol is possible;
4. High blood pressure that seems to already exist for years. This also requires treatment. Known complications of hypertensy are heart failure and CVA.

What becomes apparent, next to his bodily aspects, at first sight is his extreme fear to get killed. His is convinced that he is neither safe in The Netherlands and would face an even greater danger in Serbia. It took the necessary trouble to get him so far to allow me to visit and examine him. He is afraid that his medical dossier will fall in the wrong hands and he does not dare therefore to ask for medical help. For the same reason he does not dare to be examined more extensively by me. 
In view of the threatening deportation I declare as a medical doctor that it appears to me to be risky and irresponsible to burden this man in his present condition with a transport to Serbia and that he is in no state to travel. Deportation can therefore in my opinion due to medical and also humanitarian reasons not be justified without that this man is first examined by specialists by e.g. an internist and after that also by a cardiologist and urologist. At the moment this is completely lacking.
If ever the conclusion would be reached from a medical point of view that he could be safely transported to Serbia, something that seems hardly realistic to me, I then consider it on medical and humanitarian ground also irresponsible, if not first there and then the continuity of medical and other care has been arranged.
Statements as to the non-medical aspects of his safety, I leave to the judgment of his lawyer.

Done in Harling on February 3, 2014

Signed K.J. Lugtmeier
Posted by