Petitie Karate Bob aangeboden aan staatssecretaris Teeven

08-12-2013 15:09

Inmiddels is de petitie i.z. Karate Bob aangeboden meldt het blog van het Willehalm Instituut:

Op vrijdag 29 november werd, zoals op deze site aangekondigd, de petitie “Stop de aanslag van staatssecretaris Teeven op de rechtsstaat in casu Karate Bob” met een aantal aanvullende stukken en het literaire misdaadverslag “De Gouden Tip – De verstrengeling van de onder- en bovenwerelden de moord op G. J. Heijn” van Karate Bob, overhandigd aan een vertegenwoordiger van de staatssecretaris, mr. Van der Kloet, in het Atrium van het gebouw van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Dit gebeurde mede namens de 20 ondertekenaars door de petitionaris Robert Jan Kelder van de Willehalm Stichting. Mr. van der Kloet beloofde binnen 30 dagen een reactie te geven. 

Tevens werd op die dag de petitie met de bijlagen ter kennisgeving aan de koning, de minister-president, de voorzitter van de Raad van State, de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman persoonlijk afgeleverd. In een van die bijlagen, een persbericht van het Willehalm Instituut "Staats- èn Koningsdrama Karate Bob nadert climax", wordt een oproep gedaan aan de koning en het Nederlandse volk om deze inhumane en onrechtvaardige deportatie niet te laten plaatsvinden en Karate Bob, mede gezien zijn verdienste aan de Kroon, in te staat stellen eindelijk een normaal leven te leiden.  De actie werd gefilmd en zal binnenkort op YouTube verschijnen. De petitie kan nog steeds (hier) ondertekend worden, omdat nog steeds acute gevaar dreigt dat Dr. Slobodan Mitric wordt gedeporteerd.

 

    Robert-Jan Kelder overhandigt de petitie aan de coördinator Kabinetszaken van staatssecretaris Teeven

Een raadselachtige opmerking van mr. Van der Kloet, die ze voor de overhandiging maakte, moet tenslotte hier vermeld worden: namelijk dat een van haar vriendinnen namens Yvonne ontzettend bang zou zijn voor Karate Bob, omdat hij zo'n 20 jaar of zo geleden bij het gebouw van het Ministerie rondzwaaiend met een pistool zou zijn gezien. Ik kon mij dat niet goed voorstellen, maar beloofde haar dat met Karate Bob te bespreken. Deze wees de aantijging, die hij als een ernstige beschuldiging beschouwt, verontwaardigd van de hand. Te meer, omdat dat zonder twijfel ook aan de staatssecretaris doorgegeven is als verdere ammunitie voor diens loze bewering dat Karate Bob een gevaar voor de publieke orde en de nationale veiligheid vormt en daarom uitgewezen moet worden. Een mogelijke verklaring voor dit incident is dat het om een van de enkele nep-Karate Bobs gaat, die in de wereld rondlopen,  in een wel of niet bewuste poging de echte in een kwaad daglicht te stellen.

RJ Kelder, info@willehalm.nl

 

willehalminstituut.blogspot.nl/2013/12/petitie-karate-bob-aan-staatssecretaris.html

 almanak.overheid.nl/11927/VenJ/Sector_kabinetszaken/mw._mr._J.F._van_Kloet_-_Van_Leeuwen/