In memoriam broeder Mattheus.....

25-05-2013 22:28

Broeder Mattheus was één van de personen die de gijzeling in de Scheveningse gevangenis mogelijk maakte. De monnik -een broer van het KVP- Kamerlid Harry Notenboom- had goede contacten met oud-minister van Justitie van Agt. Het was niet de eerste keer dat broeder Mattheus Jan Brouwers (en Daan Denie, vriend van Koos H., waardoor een andere gijzeling kon plaatsvinden) hielp te ontsnappen. Dat gebeurde in de Bredase 'koepel'. Door een anonieme tip werd hem door de gevangenisdirecteur de toegang ontzegd. Maar na tussenkomst van de minister van Justitie, Van Agt, mocht hij toch weer gevangenen bezoeken waarop dus gijzeling kon (en moest?) plaatsvinden op 26 oktober 1974. Dat was het niet het enige; 'de twee' werden gewoon weer bij elkaar geplaatst in de Scheveningse gevangenis, inclusief de Palestijnen die betrokken waren geweest bij een kaping van een vliegtuig. De reden voor de gijzeling was niet zomaar....

Maar dat kunt u lezen in het boek " De zaak Koos H."

    Scheveningse gevangenis anno nu

 

De wapens werden gebracht op 24 oktober naar het klooster in Oosterhout door Tineke B., een bordeelhoudster (een goede kennis/vriendin van Jan Brouwers) in Breda. Werd broeder Mattheus misschien wel gechanteerd en onder druk gezet (vanwege zijn mogelijke seksuele geaardheid)? Bij bewakers kwam hij nogal zenuwachtig over bij het bezoeken van de Scheveningse gevangenis. 

Op 8 december 2012 overleed broeder Mattheus, 83 jaar oud. Zo te zien (zie onderstaand You-Tube filmpje) bleef pottenbakken zijn grote hobby.....Van Agt wist daar alles van want hij bezocht ook het klooster om de hobby van de monnik te aanschouwen.

 

www.bndestem.nl/regio/breda/kerststukjes-vallen-goed-in-missiehuis-1.721319

jaapmes.nl/oosterhout/mattheus.html

nl.wikipedia.org/wiki/Harrij_Notenboom

nl.wikipedia.org/wiki/Van_Agt

www.europa-nu.nl/id/vj8ubfjnmqz3/nieuws/laatste_hoofdrolspeler_nacht_van?ctx=vh6ukzb3nnt0