In de ministerraad wordt de gijzelingsactie in de Scheveningse gevangenis besproken (28 oktober 1974)

09-10-2012 13:29

Het kabinet Den Uyl werd in zijn regeringsperiode regelmatig met gijzelingen geconfronteerd. Twee weken voor de gijzeling in de Scheveningse gevangenis had er ook al een gijzeling plaatsgevonden in de Franse ambassade. Onlangs kwam de Telegraaf met het nieuws dat de gijzelnemers banden hadden met de Stasi, dit volgens een Duitse onderzoekster.

www.telegraaf.nl/binnenland/12734060/__DDR_zat_achter_gijzeling__.html

Maar zat daarom de Stasi achter de gijzeling? Niets is wat het hoeft te lijken, want moest Oost Duitsland (communistisch) hiervan de schuld krijgen? Het doet denken aan de mysterieuze figuur (extreem-rechts) Max Lewin die contacten had met de Stasi (zie rubriek over de Amsterdamse metrobom 1975). 

In ieder geval: Ten tijde van de gijzeling zaten Lucien van Hoesel (Rode Jeugd), Slobodan Radojev Mitric alias Karate Bob, Koos H., Daan Denie, Jan Brouwers (beiden criminelen en vrienden van Koos) en de Palestijnse kapers in de Scheveningse gevangenis. Koos H. had zogenaamd niets met de gijzeling te maken maar uit het boek Nederland's Maffia, geschreven door Slobodan Radojev Mitric, blijkt iets anders.....  

En hoe kon de gijzeling plaatsvinden.....en wat was de rol van de monnik?