Frauderende journalisten zijn gelijker dan frauderende wetenschappers (2)

16-03-2014 15:40

In zijn column in de NRC uit prof. dr. Martijn Katan scherpe kritiek op wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten en de journalistiek in het algemeen. Begin dit jaar schreef de wetenschapsjournalist dat hoogleraar economie Peter Nijkamp (die een behoorlijke staat van dienst heeft) meerdere keren zelfplagiaat had gepleegd. De Vrije Universiteit te Amsterdam -waar de hoogleraar werkzaam is- had naar aanleiding van de berichtgeving een onderzoekscommissie* ingesteld. Maar vorige maand kwam er een brief bij de universiteit binnen van ruim 80 wetenschappers uit de hele wereld. In de brief staat dat ze de hoogleraar steunen en ze spreken hun ongerustheid uit over de manier waarop deze zaak wordt behandeld. De wetenschappers laten o.a. weten:

"We zouden stuk voor stuk schuldig zijn als dezelfde criteria, die sommigen op hem willen toepassen, op ons zouden worden toegepast (...). Ze prijzen Nijkamp als een gedegen en innovatieve wetenschapper "

En nu dus ook steun van emeritus hoogleraar voedingsleer prof. dr. Katan. Hij zegt o.a in zijn column;

"In wetenschappers hebben mensen nog wel vertrouwen. Zolang ze tenminste niet door de industrie worden betaald. Maar dat vertrouwen zal zakken als wetenschappers steeds weer in het nieuws komen als fraudeurs.Universiteiten doen hun best om fraude te voorkomen; de controle op ongewenst gedrag is verscherpt, jonge onderzoekers worden onderwezen in ethiek, beschuldigingen van wangedrag, ook anonieme, worden uitgebreid onderzocht en zo nodig volgt er straf. Heel goed, maar beschuldigingen kunnen ook overtrokken of ongefundeerd zijn en dan reageren Colleges van Bestuur te bangig. Ze moeten de rug recht houden en de betreffende journalist een veeg uit de pan geven in plaats van de beschuldigde uit de slee te gooien in de hoop dat de wolven de achtervolging zullen staken(...) het creëren van schandalen en het voeden van rancune en leedvermaak bij nieuwsconsumenten kan omzet genereren maar leidt uiteindelijk tot verder reputatieverlies.Een kwaliteitskrant kan zich zo’n stuk over Nijkamp inclusief kwaadaardige spotprent niet al te vaak veroorloven."

 

En dit manipulerende gedrag -wat men ook fraude kan noemen- van journalisten, om wat voor reden dan ook (een vals beeld creëren van situaties, mensen, schandalen etc.), speelt niet alleen op het gebied van de wetenschapsjournalistiek maar ook op het gebied van de misdaadjournalistiek. Zie ook het voorgaande artikel: www.kooshenderechter.nl/news/journalistiek-schimmenspel/

 

*In de onderzoekscommssie zit emeritis hoogleraar belastingrecht J. Zwemmer, eerder te zien in Nieuwsuur m.b.t. de deal van Teeven.

www.mkatan.nl/columns-en-kranten/nrc-columns/506-15-02-2014-ook-bach-deed-aan-zelfplagiaat.html

 www.advalvas.vu.nl/nieuws/wereldwijde-steun-voor-van-zelfplagiaat-beschuldigde-peter-nijkamp

www.kooshenderechter.nl/news/frauderende-journalisten-zijn-gelijker-dan-frauderende-wetenschappers/