Enkele wetenswaardigheden in de zaak Koos H.

02-06-2013 16:18

De eerste advocaat van Koos H., mr. J.A.Th.J.M. Duynstee, blijkt in 1970 gepromoveerd te zijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen:Katholieke Universiteit van Nijmegen). Ter herinnering voor de lezer: Dit was de advocaat die rechter Stolk inwisselde voor een andere advocaat, toen hij pas gearresteerd was. Mr. Duynstee was de zoon van de destijds bekende Professor mr. F.J.F.M. Duynstee, die doceerde aan dezelfde universiteit. Van Agt was destijds ook werkzaam als professor (strafrecht en strafprocesrecht) aan deze universiteit (1968-1971). Overigens was de promoter van mr. Duynstee niet zijn vader maar Professor mr. van der Grinten. De titel van zijn proefschrift luidde: "Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht."

Zeer wonderlijk dus hoe Duynstee (zijn specialisatie had niets van doen met strafrecht) de twee (Rote Armee Fraktion) RAF leden ging verdedigen (samen met mr. Spong). Hadden beiden advocaten werkelijk sympathie voor de RAF, zoals advocaat Bakker Schut? Mr. Duynstee had in ieder geval een achtergrond die veraf stond van het gedachtegoed van de RAF.

Professor mr. F. Duynstee was de oprichter van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (1970). Professor Duynstee gaf niet alleen adviezen met betrekking tot politieke zaken, hij speelde ook een belangrijke rol achter de politiek schermen; hij was één van de formateurs van het eerste kabinet Van Agt, met als vice premier Wiegel.

 

"Promotie mr. Duynstee." 9 april 1970 De Telegraaf

"Prof. Duynstee te rechts. Voortijdig protest" 5 oktober 1972 De Telegraaf 

"Mr. Duynstee ook advocaat van Schneider." 24 november 1977 Nederlands Dagblad 

"Prof. Duynstee: Misverstand over contact met Wiegel." 17 december 1977 De Telegraaf

" Prof. Duynstee overleden."  15 april 1981 Nieuwsblad van het Noorden

nl.wikipedia.org/wiki/Van_Agt

nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_voor_Parlementaire_Geschiedenis

nl.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion