"Een bekende klant van de (Haagse) rechtbank"

11-01-2013 21:43

Wijlen mr. C. Stolk, destijds vice-president van de Haagsche rechtbank, kende Freddy de B. erg goed zo blijkt uit artikelen van de Telegraaf. Freddy de B. en Koos H. waren bevriend sinds de jaren '60. Ook maakte Freddy de B. deel uit van de zogenaamde Valk groep die naar zeggen van Koos H. was opgericht om Laurent D. vrij te krijgen (die 3 jaar gevangenisstraf had gekregen). Dit werd ook per brief aangekondigd bij de redactie van de Haagse Courant. Daarbij werd op huizen van gevangenispersoneel, de directeur en politiemensen geschoten. Koos  zou het vervoer van 2 personen en wapens hebben geleverd en ook zijn vrouw hebben ingeschakeld om politieagenten in de val te lokken. Rechter Stolk zei hierover op 19 februari 1974:

„Het is verregaand lafhartig en laag om de politie met een beroep op haar bescherming naar een bepaalde plaats te lokken en haar dan met geweerkogels te beschieten".

Rechter Stolk was ongemeen fel tegen Koos H. vond verslaggever Eric G. Koch. De verslaggever vond zelfs dat Stolk buiten zijn boekje ging, "in tegenstelling tot de altijd zo beheerste jurist, die niets mag laten blijken van de schuld of onschuld van de verdachte" tijdens de rechtzaak. 

 

Freddy de B. maakte tevens van deze gelegenheden gebruik om ook een rekening te verheffen met zijn toenmalige vriendin Hennie, die in een kindertehuis "Christina" werkzaam was (www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/detail/q/id/ae098bbe-d0b4-102d-bcf8-003048976d84). Deze vriendin had Freddy de B. diverse malen voor niets laten wachten op afspraken waar ze was niet komen opdagen. Freddy de B. had daarbij -met een geweer dat hij gekregen had van Koos H.- op openstaande ramen geschoten waar 5 moeilijk opvoedbare kinderen sliepen. Ook hier verwijtte rechter Stolk aan het adres van Koos dat hij het wapen had geleverd en zijn maat Freddy de B. naar het kindertehuis had gebracht. Dit laatste is opmerkelijk: Freddy de B. had dus geen rijbewijs (of ontzegging van de rijbevoegdheid) in tegenstelling tot Koos H. (hem werd ook niet ten laste gelegd dat hij reed zonder rijbewijs). In het boek de Zaak Koos H. werd al de conclusie getrokken uit het verhaal, wat Koos tegen Nico van Empel had verteld, dat Koos H. tijdens zijn detentie in de Scheveningse gevangens met rechter Stolk had gesproken over het behalen van zijn rijbewijs niet kan kloppen. De gepubliceerde brief (d.d. 9 juni 1977, zie www.kooshenderechter.nl/news/de-brief-van-rechter-stolk-aan-koos-h-/ ) in de Panorama van 1983 laat ook zien wanneer dat is geweest. Bovendien komt Koos H. pas vrij begin 1976 (zie onderstaande alinea) en wordt hij opnieuw in hechtenis genomen na een kogelregen die hij samen met zijn broer Hannes afvuurde op een woonhuis. Dit is op 12 november 1976. Daarbij werd hem niet ten laste gelegd dat hij reed zonder (geldig) rijbewijs (afgezien of daar een crimineel zich daar druk over zou maken).....

Uiteindelijk wordt Koos, in tegenstelling tot zijn broer, vrijgesproken op 22 februari 1977. Dus waarom bood rechter Stolk aan Koos H. aan om zijn rijbewijs te halen (wat daadwerkelijk is gebeurd) en waarom moest daarover gecorrespondeerd worden??           

 

Ondanks de forse eis van de officier van justitie mr. v.d. Poll, 21 maanden en onvoorwaardelijke TBR tegen Koos H. en de felle woorden die de vice-president van de Haagse rechtbank, Stolk, gebruikte nam Stolk de 2 eisen van de officier van justitie niet over. Koos H. krijgt twee en een half jaar cel vanwege de hulp bij het leveren van de wapens en het vervoer van de andere daders (dus niet voor het zelf schieten!). In tegenstelling tot wat bij Peter R. de Vries werd beweerd in de uitzending, een jaar en 9 maanden.

 

Daarentegen kwam Freddy de B. er uiteindelijk minder goed vanaf, ook hier vonniste rechter Stolk, die hij dus een "bekende klant van de rechtbank" noemde. Hij werd apart veroordeeld, vermoedelijk omdat hij nog meer geweldsmisdrijven had begaan. Zo had hij in mei 1973 een zekere D. Visser (what's in a name?) in de borst gestoken. Dezelfde officier van justitie zei hierover:

Deze man zit vol agressie. Hij grijpt bij het minste dat hem tegenzit naar de wapens"        

Dat laat ook zijn reactie zien bij zijn toenmalige vriendin.

Daarnaast had Freddy de B. (destijds 22 jaar) nog meer ernstige geweldsmisdrijven op zijn kerfstok: Twee bezoekers had hij in een bar in de armen en benen geschoten en in een koffiehuis had Freddy een bezoeker door de hand geschoten middels een pistool.

 

Freddy de B. werd door rechter Stolk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en TBR. Later, in de zaak Koos H., was Freddy de B. een van de kroongetuigen (de andere was Ingrid N., de vriendin van Koos) tegen Koos H.

 

En was het Koos H. werkelijk te doen om Laurent D. vrij te krijgen of was het juist de bedoeling om in de Scheveningse gevangenis te komen? Al deze vragen liggen besloten in de werkelijke relatie met de rechter, dat te lezen valt in het boek: De zaak Koos H. Dossier van een seriemoordenaar?

 

Bronnen:

'President trok fel van leer tegen schutter' 20 februari 1974 De Telegraaf

'Schutters geholpen 2½ jaar' 6 maart 1974 Het Vrije Volk

'Tegen bekende klant 5 jaar cel geëist' 12 a pril 1974 De Telegraaf

'Bange getuigen blijven thuis' 22 oktober 1974 Het Vrije Volk

'Geweldpleger krijgt 5 jaar' 5 november 1974 Limburgs Dagblad

'Kogelregen op balkon' 12 november 1976 De Telegraaf.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, Aanhangsel van de Handelingen 2508