De tolk

11-05-2014 13:12

In de weekend-editie van de NRC (10 & 11 mei) wordt in een uitgebreid artikel het profiel geschetst van arabist Hans Jansen. Aanleiding is dat Hans Jansen meedoet voor de PVV (partij van Geert Wilders) aan de Europese verkiezingen. Zo zou Hans Jansen Geert Wilders hebben geadviseerd voor de film Fitna, dat een soort van pamflet was tegen de (politieke) islam. De laatste 10 jaar is hij een fel tegenstander van de islam geworden dit in tegenstelling tot de jaren daarvoor toen hij nog betrekkelijk neutraal stond ten op zichte van deze godsdienst. Hoewel het artikel zichzelf een beetje tegenspreekt doordat een islamoloog aangehaald wordt die zegt dat de ommkeer van zijn denken over de islam veel eerder plaatsvond; na de gebeurtenissen in Egypte (1981). De tegenwerping is echter hiertegen dat Hans Jansen nooit werken (of uitspraken in de media) heeft gepubliceerd die een anti-islam houding lieten doorschemeren.

 

Een belangrijke oorzaak was dat, zo suggereert het artikel van het NRC, zijn houding ten aanzien van de islam veranderde na de moord op Theo van Gogh met wie hij eerder bevriend was geraakt maar ook doordat hij zich (volgens een voormalige vriend die van de arabist (niet met naam genoemd) buitengesloten voelde door zijn collega's. 

 

Maar of deze 2 (hoofd)oorzaken de aanleiding zouden zijn dat Hans Jansen zijn houding zou hebben veranderd valt te betwijfelen. Theo van Gogh was een aantal jaren voor zijn dood al behoorlijk tekeer gegaan tegen de islam in de jaren 2000 tot 2003 in zijn wekelijkse columns. Deze columns werden uiteindelijk gebundeld in het boek "Allah weet het beter." Blijkbaar trok de anti-islam houding (al dan niet provocatief gespeeld) van Van Gogh Hans Jansen als arabist aan. Want het artikel meldt de eerder genoemde voormalige vriend dat Van Gogh een geestverwant zag in Hans Jansen. Maar waarom zocht Hans Jansen contact met Theo van Gogh (was dat n.a.v. de anti-islam columns die Van Gogh schreef)?

 

Het blijft enigszins raadselachtig want een andere vriend -die ook een geestverwant was van Theo van Gogh- was Pim Fortuyn. Daar had Hans Jansen minder sympathie voor want in een debat met Pim Fortuyn in 2001 zei de arabist dat de "Nederlandse moslims met een rotgang aan het assimileren zijn." Hij vond de islamkritiek van Pim Fortuyn maar overdreven. Dit is toch opmerkelijk want  Pim Fortuyn was -net als Theo van Gogh- behoorlijk kritisch ten aanzien van de islam en de multiculturele samenleving. En Theo van Gogh was zelfs veel groffer en scherper in zijn bewoordingen dan Pim Fortuyn ten aan zien van de islam en moslims in Nederland. Dus nogmaals de vraag: Wat is de werkelijke reden dat Hans Jansen contact zocht met Theo van Gogh?

Misschien is het antwoord ( van zijn ommekeer) in het volgende, onderstaande te vinden; ook weer te lezen in het artikel van het NRC.   

Een citaat:

"Regelmatig zit hij aan tafel bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens een ingewijde verzorgde hij workshops voor die dienst."

Een antropoloog zegt dat ze Hans Jansen gezaghebbend vonden en hem serieus namen. Een journaliste (zijn dat de consequenties van het niet meewerken..?) maakte ook kennis met Hans Jansen. Tijdens een gesprek legde de arabist de vraag aan haar voor : "Waarom ga je niet voor de AIVD werken?" De journaliste is ondanks dat ze bedenkingen had gaan praten met de AIVD maar zag er uiteindelijk toch er van af. De journaliste kreeg absoluut de indruk dat hij in nauw contact stond met de AIVD. Zoals altijd weer doet de AIVD geen mededelingen. Wel laat de dienst weten dat ze afhankelijk zijn van inlichtingen van anderen. De woordvoerder zegt tegen de krant:

"Natuurlijk vragen wij allerlei mensen om hun deskundigheid te delen, maar over personen doen we geen uitspraken."  

Moeten we de woordvoerder van de AIVD maar geloven wat hij zegt? Gaat de dienst echt niet verder..?

 

Tot slot: wat is de relatie van de arabist Hans Jansen met de zaak Koos H.? Hans Jansen was als tolk betrokken bij de gijzeling in de Scheveningse gevangenis. Een tolk was nodig voor de communicatie tussen de autoriteiten en de gijzelnemers; twee Palestijnen, een Algerijnse crimineel en de Haagse crimineel Daan Denie. Over het hoe en waarom van de gijzeling kunt in het boek " De zaak Koos H." lezen. Overigens de Binnenlandse Veiligheidsdienst (nu AIVD) was toen ook actief tijdens de gijzeling. Zij luisterden gesprekken af die plaatsvonden tussen de gijzelnemers onderling. Hieruit konden o.a. de tactieken bepaald worden over hoe te onderhandelen met de gijzelnemers. 

 

 

Bronnen:

"Zij aan zij met Wilders tegen de islam" NRC 10 & 11 mei 2014 

Slobodan Mitric alias Karate Bob heeft ook nog een boekje opengedaan over de moord op Theo van Gogh en de betrokkenheid hierbij van de AIVD: www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=29143

www.kooshenderechter.nl/news/in-de-ministerraad-wordt-2-dagen-later-de-gijzelingsactie-in-de-scheveningse-gevangenis-besproken-28-oktober-1974-/

www.kooshenderechter.nl/news/over-hoe-de-gijzeling-in-de-scheveningse-gevangenis-kon-plaatsvinden-de-connectie-oud-minister-van-justitie-van-agt-broeder-mattheus-jan-b-/

De geheime dienst. Verhalen over de BVD. (2005) Chris Vos e.a.

Allah weet het beter (2003). Theo van Gogh

Ook de BNN documentaire Prettig Weekend, ondanks alles (2005) van Katja Schuurman & Stan de Jong laat ook de schimmige rol zien die de AIVD heeft gespeeld in de moord op Theo van Gogh.