De Telegraaf weigert artikel over Slobodan Mitric te publiceren.

29-11-2013 13:51

Twee weken geleden bracht het Willehalm Instituut een persbericht uit naar aanleiding van de dreigende uitzetting van Slobodan Mitric alias Karate Bob. Daaruit blijkt dat een artikel geschreven door Telegraaf-journalist Theo Jongedijk over Karate Bob geweigerd werd door de Telegraaf redactie omdat ze daarmee staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven niet voor het hoofd wilde stoten. En ook hier weer komt Fred Teeven aan de orde.....maar ook dus weer met dit en dat.  

Slobodan Mitric zegt hierover:

"Theo heeft dat artikel geschreven en gepland om op vrijdag 1 november in De Telegraaf te verschijnen. Toen dat niet gebeurde, liet Theo aan mr. Sarolea weten dat hij hoopte dat zijn artikel op zaterdag zou verschijnen. Toen ook dat niet gebeurde, is vastgesteld dat de redactie van De Telegraaf vond dat het artikel te zwaar zou zijn voor mr. Teeven en heeft ervan afgezien het te publiceren. Officieel is er bij De Telegraaf een regel dat aan een betreffende journalist nooit wordt uitgelegd, waarom zijn artikel niet in de krant mocht komen. Dus weet niemand wie er dan voor heeft gezorgd dat dat artikel niet is verschenen. Wij kunnen speculeren, maar wij weten niet exact wie dat tegen heeft gehouden. Inmiddels is vast komen te staan dat mr. Sarolea een beroep bij het ministerie van Emigratie heeft ingediend om te verzoeken dat het ministerie afziet van mijn deportatie tot de Raad van State zijn beoordeling in die zaak heeft gemaakt.
 
Onmiddellijk is aan mr. Sarolea door het ministerie verteld dat het ministerie het verzoek heeft verworpen en dat een zekere mevrouw dat gedaan heeft. Mr. Sarolea heeft die mevrouw benaderd, maar zij liet hem weten dat ze niets weet en dat haar mijn zaak absoluut niet bekend is. Toen bleek dat ene Rob Visser dat besluit heeft genomen, iemand die in Malta woont en voor de Nederlandse regering werkt. Ik herinner mij zeer goed dat een speciale afdeling van de BVD (die momentaan een andere naam draagt) werd gecoördineerd door een consul-generaal van Malta - hij is daar op Malta lid van een sekte die te vergelijken is met de vrijmetselaars of de Lions Club waar alle leden van een speciale Nederlandse liquidatiebrigade lid van zijn en de leiders van die legale staatsmoordenaars de rang van ridder hebben. Ook is in die organisatie tot ridder geslagen een top seksbaron van de Amsterdamse Wallen een zekere Charles en een barones van de seksindustrie met dieren (zij bezit een grote villa aan de overkant van hotel Hilton in Amsterdam waar ook de directeur van dat hotel ook lid van die organisatie is) en ook de leider van de Satanskerk enzovoort. Die consul-generaal van Malta is de man die de originele diplomatieke paspoorten en perslegitimaties verstrekt aan de organisatie ,waarvan jij en jouw broer ook, beste RJ Kelder, jaren geleden een perslegitimatie hebben ontvangen.
 
Die organisatie is bezig geweest eind jaren zeventig met de handel in kleine kinderen bestemd voor seks met de rijksten en machtigsten op deze aarde, waarbij tientallen van die arme kinderen na brute seks zijn doodgemaakt. Een Antilliaan, Rab Persie, die pooier was van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur die later hoofd van de antiterreur-organisatie in de VS was geworden in de centrale van de Twin Towers die, zoals de hele wereld het nu weet, ze hebben laten vernietigen. Dus die Antilliaan Rab heeft eind jaren 70 de ware handelingen onthuld van de afdeling van die organisatie in Den Haag, die in het gebouw van IDN hun kantoor en gevangenissen voor het martelen van tegenstanders daarbinnen hadden. Na die onthulling is Rab meteen doodgeschoten...
 
Hoe dan ook, ik weet nu niet wie De Telegraaf de opdracht heeft gegeven om dat artikel van Theo niet te publiceren. Eind jaren zeventig tot aan zijn dood was de directeur van De Telegraaf lid van die organisatie. In het archief van de RPI (Reserve Police-International) werd zijn naam genoemd met zijn persoonlijke gegevens als lid van de Nederlandse maffia samen met de hoofdcommissaris van de CRI Van Straten en vele Nederlandse politici en rechters, allemaal in "The Serbian Army" gepubliceerd.
 
Deze organisatie heeft honderden mooiste 'vrouwen' op aarde die voor hen werken. De schoonheid van die 'vrouwen' is niet voortgekomen uit de natuur, maar door de kunsten van ‘s werelds beste plastiek chirurgen,  die van slanke mooie jonge mannen de mooiste vrouwen op aarde hebben gecreëerd die dan als topspionnen voor de organisatie rondom de aarde opereren. Het lijkt science fiction maar dat is het helaas niet. Ik ken persoonlijk een aantal van die 'dames’. 
 
Inmiddels is die directeur van De Telegraaf dood, en wie zijn plaatsvervanger op dit moment is in die internationale organisatie van moord - roof- handel in pedofiele prostitutie - drugs - plutonium enzovoort, weet ik niet en ben ook niet in staat dat zo makkelijk na te treken, want ik ben nu te ziek en heb geen mogelijkheden mij te wenden tot de directeur van de RPI afdeling contra-inlichtingendienst (een Nederlander in de functie als leider van een Nederlandse politieke partij). Dus weet ik niet wie de opdracht gegeven heeft om Theo’s artikel niet te publiceren.
 
Weliswaar is de naam van Teeven vaak ter sprake gekomen in de centrale van die meest gevaarlijke organisatie ter wereld die vanaf Malta wordt geregeerd. Daar waren ze ook van plan de directeur van de KGB in het begin jaren negentig in Moskou te liquideren - voor dat karweitje hebben ze mij een Nederlands diplomatieke pasport verstrekt. In die tijd was Teeven een officier van justitie in Amsterdam en op de hoogte van vele liquidaties en ook van de plannen om die directeur van de KGB in Moskou te liquideren. Persoonlijk heb ik Teeven in het hoofdkantoor van die organisatie nooit gezien, maar een toenmalige plaatsvervanger van de Gemeentepolitie van de Amsterdamse CID, die momenteel een inspecteur van de politie is geworden, heeft mij in vertrouwen gezegd dat ook de heer Teeven lid van die organisatie is.
 
Hoe dan ook is het nu duidelijk dat de organisatie die ik heb ontmaskerd bezig is in de naam van de rechterlijke macht van Nederland te handelen en is vanzelfsprekend door hun verhinderd dat Theo’s artikel in De Telegraaf is verschenen.
 
Maar dat is niet een twee drie te bewijzen, laat staan door mensen die er niets van begrijpen hoe de geheime diensten werkelijk opereren.
 
Dus jij, RJK, kan gewoon zeggen door iemand van de directie van De Telegraaf is verhinderd dat het artikel van Theo Jongedijk is verschenen...
 
Groeten,
Slobodan, Slobodan"

Slobodan Mitric noemt hier waar de zaak Koos H. ook te maken heeft en dat is de handel in kinderen. De werkelijke daders zijn dus gewoon buiten schot gebleven. Slobodan noemt het gebouw IDN maar dit moet zijn IDB, de inmiddels opgeheven geheime dienst waaronder Gladio viel (Sobodan spreekt slecht Nederlands en dit is een vertaling door zijn uitgever). Met de vermoedelijke directeur van de Telegraaf wordt hoogstwaarschijnlijk Jan Heitink bedoeld. Niet onbelangrijk in dit verband: Zie www.kooshenderechter.nl/news/parallelle-structuren-in-actie-/ 

Lees het complete persbericht hier: willehalminstituut.blogspot.nl/2013/11/staats-en-koningsdrama-karate-bob.html