De modus operandi van Peter R. de Vries

09-07-2013 16:25

Het TV-programma Medialogica zond maandagavond 8 juli 2013 “Joran en Natalee” uit. Daarin wordt de journalistiek zelf kritisch bekeken. De berichtgeving omtrent de verdwijning van Natalee Holloway kwam er niet best vanaf, dit gold zowel voor de Amerikaanse media als voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De maker van het programma, journalist Vincent Verweij zei tegen de redactie van de website crimescene.pro: 

“Verweij stelt dat er in de uitzending van de Vries bewust delen zijn weggelaten om een andere beeld van de zaak te geven.”

Exact hetzelfde kan gezegd worden in de zaak Koos H. Maar er zijn meer parallellen te trekken, zoals de inzet van een criminele informant die zogenaamd een vriend geworden is. Opvallend is dat het in het geval van de zaak Holloway dat de criminele informant (naar eigen zeggen) op eigen initiatief contact zocht met Amerikaanse media, waar hij geld voor vroeg en toen hij dit niet kreeg contact opnam met Peter R. de Vries. Was dit werkelijk op eigen initiatief? En dan blijkt uit de ruwe bandopnamen (die nooit zijn uitgezonden) dat de criminele informant Joran van der Sloot lekker gaat zitten maken door suggesties te doen dat er veel geld valt te verdienen door interviews (over de zaak Holloway) te doen of voor hem ‘te gaan werken’ (het verkopen van wiet). Hoe wil je dan ooit als misdaadjournalist een zuivere verklaring/ bekentenis krijgen? Of gaat het daar helemaal niet om?

Op dezelfde manier ging het in de zaak Koos H., ook daar zocht de criminele informant Nico van Empel contact met Peter R. de Vries omdat hij gewetenslast zou hebben van zaken uit het verleden. Is dit werkelijk zo gegaan of was het verzoek andersom? Want Peter R. de Vries had Nico van Empel al eens eerder in de gevangenis opgezocht.  

 

Maar net zoals bij de biecht van Koos H. beweert Joran een aantal dingen die niet kloppen die echter wel cruciaal zijn. Hij zou een vriend hebben opgebeld (die op het eiland zou zitten) nabij het Marriott Hotel. Achteraf is gebleken (het programma Medialogica laat dat zien) dat dit om drie redenen niet kan hebben plaatsgevonden. Met de telefoon kon alleen internationaal worden gebeld en niet lokaal. De communicatie van deze telefoon is onderzocht door de Arubaanse politie en het bewuste telefoontje is niet getraceerd. Als derde: de jongen was helemaal niet op het eiland maar verbleef in Nederland ten tijde van de verdwijning.   

 

Aan het einde van de uitzending komt Peter R. de Vries met een weerwoord op de bevindingen van Medialogica. Er wordt gesteld dat op de website van Peter R. de Vries de zaak Holloway opgelost is. Handig als hij is begint Peter er meteen over dat het zijn website niet meer is, en vervolgens over definities wanneer iets opgelost is….

Hij vindt de documentaire selectief want:

“Joran heeft niet één, maar vijf keer bekend. Hij had geen reden om te liegen, want hij wist niet dat hij werd gefilmd', volgens de Vries.”

Ook dat argument gebruikt hij in de zaak Koos H., terwijl de werkelijkheid waarvan het ‘grote publiek’ niet op de hoogte is, heel anders in elkaar zit, bijvoorbeeld wat er zich allemaal in de loop van de tijd heeft afgespeeld, hoe verklaringen tot stand zijn gekomen, motieven die veranderen in de tijd.

Ook vindt de Vries dat niet de betrokken hoofdofficier van Justitie (Hans Mos) van Aruba is geïnterviewd die het onderzoek leidde naar de verdwijning maar een opvolger; Peter Blanken. Waarom dat is laat Vincent Verweij weten via Twitter:  

 

Maar waarom mocht de betrokken officier niets op camera zeggen? Peter Blanken mocht dus zeggen dat de Amerikaanse media de berichtgeving omtrent Natalee Holloway manipuleerden. En nog erger:

“De Arubaanse officier van justitie vertelde dat Amerikaanse media zelfs bewijsmateriaal manipuleerden', zegt Verweij.”

Was dit een afleidingsmanoeuvre van de Arubaanse officier van Justitie, Hans Mos om Peter R. de Vries uit de wind te houden of het minder erg te doen lijken?

Om ‘de biecht’ van Joran meer kracht bij te zetten zegt Peter R. de Vries dat zijn bekentenis is onderzocht door 4 forensische rechtspsychologen, o.a. Van Koppen. Niets blijkt hiervan waar te zijn, getuige de Tweet van journalist Verweij. Peter R. de Vries liegt dus opnieuw glashard (zoals ook in de zaak Koos H.: www.kooshenderechter.nl/news/de-confidente-de-psychiater-van-rechter-stolk-/ 

 

Maar wat is er nu werkelijk gebeurd? In ieder geval komt er een vervolg op de docu "Joran en Natalee", de uitzending van Medialogica (vermoedelijk in het najaar). Maar tussen neus en lippen door valt er nog eens wat te lezen, wat een ander licht op de zaak-Holloway kan werpen, zoals het artikel van een Arubaanse krant Amigoe: "The other side of the Holloway story."  https://www.scrux.com/forum/viewtopic.php?p=3054

Ook is er een DVD verschenen: Natalee Holloway - Unrevealed Time Lines, van de Curaçaose journaliste Renée Gielen, waaruit blijkt dat de zaak Natalee Holloway wel eens anders in elkaar kan zitten…En dat kan wel eens verklaren waarom Peter R. de Vries zich met de zaak-Holloway bemoeide, er waren gewoon andere zwaarwegende belangen in het spel. In die zin lijkt het op de zaak-Madeleine McCann, de gedragingen van Beth Holloway zijn opvallend.

Tot nu toe repte de Nederlandse media nooit over deze kritische geluiden van andere onbekende journalisten en was men niet geïnteresseerd in de waarheid (integendeel, men hypete met het nieuws mee). 

 

www.crimescene.pro/pol0275-uiteindelijk-bleek-van-alles-mis-met-onthulling-peter-r-de-vries.html

www.human.nl/medialogica (dubbelklik op de video om volledig beeld te zien)

en.wikipedia.org/wiki/Natalee_Holloway

nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Holloway

en.wikipedia.org/wiki/Beth_Holloway

www.rnw.nl/caribiana/article/zaak-holloway-veel-vragen-nog-onbeantwoord (artikel spreekt boekdelen over de objectiviteit van Peter R. de Vries als journalist, door niet andere kanten van de zaak te bekijken en door iemand uit te schelden met woorden als 'geschift en knettergek').

www.rnw.nl/caribiana/article/documentaire-over-tunnelvisie-hollowaydrama

Get Adobe Flash