De brief van rechter Stolk aan Koos H. (9 juni 1977)

09-10-2012 16:30

De gepubliceerde brief in de Panorama (nr. 22-28, eind mei 1983) van rechter Stolk aan Koos H. Dit is de enigste brief geweest die ooit is gepubliceerd uit de reeks briefwisselingen tussen Koos H. en de rechter. In de Panorama werd de rechter geanonimiseerd met de letter x. Koos H. was aanvankelijk in het bezit van alle correspondentie met de rechter maar kreeg vlak voor de publicaties in de Panorama bezoek van de Advocaat Generaal mr. H.R.G. Feber (waarbij Feber kwaad is geworden en vertelde aan Peter R. de Vries dat hij daarvan niets meer kon herinneren). Na het bezoek aan de Bijlmer Bajes werd Koos met een smoesje uit zijn cel gelokt waarna zijn hele cel is overhoop gehaald en de correspondentie en de dagboeknotities 'veilig' werden gesteld (dit feit is natuurlijk veelzeggend!). De correspondentie toont aan dat er onmiskenbaar een relatie tussen de rechter en Koos H. bestond. Peter R. de Vries liet in zijn uitzendingen zien dat Koos H. rijlessen had gevolgd en de rechter inderdaad dit had geregeld, maar betekent dit dat er een seksuele relatie bestond tussen Koos en de rechter? De auteur gaat in het boek hier uitgebreid op in en toont aan dat de relatie een ander karakter had (wat dus licht werpt op de motieven van de rechter). De inmiddels overleden rechter (2004) probeerde met deze brief de indruk te wekken dat er een hulpverleningsrelatie bestond en is daarmee de start van een bizar schaakspel....En als er volgens Koos sprake was van een seksuele relatie waarom vond er dan correspondentie plaats? De rechter had een vooruitziende blik en dekte zich, middels de correspondentie, in. Koos H. bedankte in het najaar van 1977 de rechter, op een nogal cynische wijze.

De auteur van het boek heeft getracht via een Wob verzoek aan het College van Procureurs Generaal om de correspondentie openbaar te maken. Helaas werd echter dit verzoek afgewezen (de correspondentie viel niet onder het Wob verzoek).