Afschaffing Wob?

30-05-2013 13:49

De Nationale Ombudsman wil dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zo snel mogelijk wordt afgeschaft. De Wob zou massaal -hoeveel wordt door Brenninkmeijer niet aangegegeven- misbruikt worden en daarom zou het beter zijn dat de overheid rapporten en documenten meteen openbaar maakt. Maar de Ombudsman stelt in feite wel een nieuwe bureaucratische laag voor: een onafhankelijke informatiecommissaris (vergelijkbaar met de Nationale Ombudsman). Zal overheidsinformatie een recht worden in plaats van een gunst, zoals Groen-Links (GL) wilt? Eerder had Mariko Peters van GL een wetsvoorstel ingediend maar de Raad van State was daar kritisch over; het probleem zat niet in de wet maar in de uitvoering en dus moest het terug naar de 'tekentafel' van GL.

Zal het in de toekomst mogelijk zijn om de correspondentie (tussen rechter Stolk en Koos H.), strafdossier en het Rijksrechercherapport openbaar te krijgen? De strafrechtketen mag best wel eens wat transparanter en democratischer worden zodat het handelen van (semi) publieke instanties controleerbaarder voor de burger worden. Dit is één van de manieren waardoor het (beschadigde) vertrouwen in de politiek en overheid (bestuur) versterkt kunnen worden. Of hebben deze instanties wat te verbergen? 

 

www.nrc.nl/nieuws/2013/05/30/ombudsman-wil-wet-openbaarheid-bestuur-afschaffen/

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/01/vertrouwen-in-de-overheid.html