Advocate Liesbeth Zegveld over de twee Haagse (oud) rechters en vriendjespolitiek in de rechterlijke macht

02-09-2013 13:38

Afgelopen zaterdag (31 augustus 2013) stond in de NRC 'Het Grote Interview' met advocate Liesbeth Zegveld. Daarin kwam de Chipshol-affaire (over de projectontwikkelaars Poot die de oud rechters Westenberg en Kalbfleisch vervolgden voor meineed) ook ter sprake, een zaak waarin Zegveld de projectontwikkelaars Poot van Chipshol ook de laatste jaren heeft bijgestaan.

Naar aanleiding hiervan werd de vraag gesteld:

Gelooft u zelf ook dat er sprake is van ontoelaatbare vriendjespolitiek binnen de rechterlijke macht?  

Waarop advocate Zegveld antwoordde:

"Als je in de schoenen van Poot staat, is het wel heel moeilijk te geloven dat de rechterlijke behandeling van hun verschillen helemaal zuivere koffie was. Ik formuleer het voorzichtig, want beide rechters zijn vrijgesproken. Ik sluit niet uit dat er veel waarde is toegekend aan hun lezing van de gebeurtenissen omdat ze rechter waren. Meer algemeen wil ik zeggen: overal zitten rotte appels en wij doen in Nederland te veel alsof dat in ons rechtsysteem niet voorkomt. Het toewijzen van zaken aan rechters is bijvoorbeeld totaal ondoorzichtig. Wie krijgt waarom een zaak? En hoe kan het dat rechters worden gewisseld halverwege de behandeling van een zaak? Het is zo bepalend wie je als rechter hebt. Het is ook zo gek dat in Den Haag alle regeringsinstellingen zitten en de grote advocatenkantoren die de Staat bijstaan. En ook de rechtbank die over geschillen met de Staat moet oordelen, zetelt in Den Haag. Die juristen komen elkaar allemaal tegen op het hockeyveld (...) mensen willen elkaar te vriend houden."  

 

En wat te zeggen over de zaak Koos H.? Dat ging verder dan vriendjespolitiek; misbruik van het rechtsysteem (staatsbelang?) en waar veel advocaten van destijds weet van hadden zoals bijvoorbeelde mr. G. Spong, mr. G. van Asperen; thans vice-president Gerechtshof Amsterdam. In de zaak Koos H. is heel wat meer 'onder de toga' gehouden dan menigeen voor mogelijk houdt (en wat men natuurlijk ontkent)......Bovendien kenden deze oud-rechters, Kalbfleis en Westenberg rechter Stolk zeer goed want ze werkten allemaal bij de Haagse rechtbank.

 

www.bohler.eu/nl/advocaten/prof-liesbeth-zegveld/

www.schipholwanbeleid.nl/

digitaleeditie.nrc.nl/welkom