Criminal profiling is het maken van een psychologisch profiel van een dader o.a. op basis van het plaats delict (PD). Maar niet alleen het PD bevat informatie over de dader maar ook verwondingen van het slachtoffer geven veel informatie over de dader. Daarnaast kunnen achtergronden van het slachtoffer informatie geven over de dader, dat ook wel victimologie wordt genoemd, dat een relatief jonge (interdisciplinaire) wetenschap is. Al deze zaken geven zicht op hoe (een moord) of moorden gepleegd (is) zijn, met andere woorden, de modus operandi.

 

Er zijn grofweg twee vormen waarop het profielschetsen van een dader gebaseerd is:

1)Inductief

Gebaseerd op statistische data en gedragsmodellen. De profielschets wordt gedaan op basis van algemeenheden en generalisaties van andere -vergelijkbare,oude- moordzaken/PD. Deze kennis wordt toegepast op de zaak die de politie wilt onderzoeken. De analyse heeft als voordeel dat het weinig tijd kost, snel beschikbaar is en dat de profiler weinig of geen psychologische kennis hoeft te hebben van menselijk gedrag. De bekende dichotomie, gehanteerd door de FBI, van een georganiseerde versus een gedesorganiseerde dader is een voorbeeld van inductief profielschetsen. Door profilers die niet bij de FBI werken wordt deze tweedeling bekritiseerd, men heeft de voorkeur voor deductief profielschetsen dat specifieker gericht is op de unieke kenmerken van ieder PD.

2) deductief

Het plaats delict, MO en de achtergronden van het slachtoffer(s) vormen de basis om een psychologisch profiel te schetsen van de dader. Deze analyse is tijdrovender maar is wel helemaal afgestemd op alle informatie van het PD, etc. 

Deze vorm wordt in het Engels ook wel 'behavioral evidence analysis' genoemd', een voorstander hiervan is de Amerikaanse forensisch psycholoog  Brent E. Turvey.

Beide vormen van profileren sluiten elkaar niet uit maar kunnen elkaar goed aanvullen, het zijn twee uitersten van het spectrum.  

 

Geografisch profileren

Een andere vorm van profileren is het geografisch profileren. Het analyseert de plaatsen delict in zijn samenhang en probeert op basis van deze gegevens de locatie van de dader te bepalen. Er zijn vier theoriëen, waarvan 1 (misdaads-patroontheorie) de nadruk legt op de interactie tussen de persoonlijkheid van de dader en de vindplaatsen van de slachtoffers. Slachtoffers worden nooit zomaar op een bepaalde locatie achtergelaten. en.wikipedia.org/wiki/Geographic_profiling Een bekende (geografische) profiler is Dr. David Canter (www.ia-ip.org/temp/index.php?page=87). Hij adviseerde het zogenaamde 3D-team in de zaak-Vaatstra.

 

Belangrijk is ook nog op te merken dat voor een misdaad drie factoren een belangrijke rol spelen: motief, middelen en gelegenheid. Dit is vergelijkbaar met een branddriehoek (nl.wikipedia.org/wiki/Branddriehoek).

 

branddriehoek

 

Wanneer één factor ontbreekt kan de misdaad door een bepaald persoon (vrijwel) niet gepleegd zijn en dus uitgesloten worden.

 

Tot slot

De lezer moet zich ook nog bedenken dat toen de zaak van Koos H. speelde, begin jaren '80, in Nederland er geen kennis bestond (ook niet bij de politie) over seriemoordenaars en soortgelijke misdrijven. Een lacune waar dus dankbaar gebruik van werd gemaakt, o.a. door officier van Justitie R.A. Schimmel (die het onderzoek leidde); door te beweren dat het boek (gevonden in de woning van Koos H.) over lustmoordenaars het bewijs zou zijn dat Koos H. de moorden had gepleegd. Over een 'staged crime scene' gesproken.....

 

 

 

 

Een wetenschappelijk (overzichts)artikel over criminal profiling:

people.ok.ubc.ca/stporter/Publications_files/Historical%20foundation%20and%20current%20%20applications%20for%20criminal%20profiling.pdf

Een artikel over modus operandi en 'crime scene' analyse

www.drtomoconnor.com/3220/3220lect04a.htm

www.corpus-delicti.com/

Brent E. Turvey (2007). Criminal Profiling. An introduction to behavioral evidence analysis.

Downloadbaar boek Serial Murder and the Psychology of Violent crimes, R.N. Kocsis, PhD (2008).

apathy.luisnoboa.com/books/LAW%20BOOKS/Serial%20Murder%20and%20the%20Psychology%20of%20Violent%20Crimes.pdf

profiling

De psychopathy checklist (PCL-R)

14-01-2014 18:00
De Hare checklist psychopathy (PCL-R) is de meest gebruikte en meest betrouwbare manier om vast te stellen of iemand een psychopaat is. De lijst bestaat uit twintig eigenschappen die kenmerkend zijn voor een psychopaat. Op elk van de items kan iemand een score halen van 0, 1 of 2 punten. Het...

'Seriemoordenaar' Lucia de Berk

10-08-2013 15:43
De zaak Lucia de Berk is een goed voorbeeld waarbij politie en justitie heel ver zijn gegaan om Lucia veroordeeld te krijgen. Ondanks dat er geen hard bewijs tegen haar te vinden was werd er naar statistisch bewijs gezocht. Ook haar dagboek werd tegen haar gebruikt en als bewijs gezien dat ze vier...

Een veroordeelde seriemoordenaar die geen seriemoordenaar bleek te zijn.

03-08-2013 14:00
De Zweed Sture Bergwall die de naam Thomas Quick heeft aangenomen had begin jaren '90 ruim 30 moorden bekend waaronder op een Nederlands echtpaar. De politie had eigenlijk geen harde bewijzen maar desondanks werd hij toch veroordeeld door de rechtbank voor 8 moorden. In 2008 herriep hij zijn...

'All serial killers would probably qualify as psychopaths, but not all psychopaths are serial killer'

15-07-2013 00:13
Klik op de link voor de powerpoint presentatie over het verband tussen de antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPD) en psychopathie (DSM IV), kenmerken die bij seriemoordenaars voorkomen.   ASPD_Psychopathy lecture_final.ppt (453,5 kB)   En wat voor score had Koos H. op de Hare's...

Serial Killers, the Brain, and the Mind: Empathy Research in Current Society

14-07-2013 23:57
“I am the most cold-blooded son of a bitch you’ll ever meet…I just liked to kill, I wanted to kill.” Such were the words of the infamous serial killer Ted Bundy.  Ted Bundy was a psychopath, suffering from a disorder characterized by “aggressive narcissism” and a “socially deviant...

Een echte seriemoordenaar: The Cleveland Strangler

19-06-2013 22:57
Expert: No Surprise Cleveland Victims Strangled David Lohr (April 4) -- Newly released autopsy results show that eight of the 11 women found dead in accused serial killer Anthony Sowell's Cleveland house last year had been strangled. Cause of death in the other three cases could not be determined....

Former FBI profiler Mark E. Safarik on what makes serial killers-tick

13-06-2013 22:16
In Jo Nesbo’s novel The Leopard, two bodies of two women are discovered drowned in their own blood. Desperate to stop the monster responsible, the police are forced to locate Inspector Harry Hole, a brilliant detective traumatized by the horror of his last investigation. Hole traded his career...

Nederlandse politie ontdekt het fenomeen seriemoordenaar pas in 2013........

22-05-2013 18:50
Een reportage van Nieuwsuur over het Rotterdamse Cold caseteam dat 85 onopgeloste moorden op (voornamelijk) prostituees onderzoekt. Bij 5 zaken vermoedt de politie dat er een seriemoordenaar achter de moorden vanwege opvallende overeenkomsten (tussen de moorden in de zaak Koos H. waren geen...

Over seriemoordenaars gesproken: Wat zijn de overeenkomsten met politici?

01-03-2013 15:15
  www.sott.net/article/210473-Ponerology-101-The-Political-Psychopath www.examiner.com/article/serial-killers-and-politicians-share-traits